NORDBYEN

OMRÅDEPLAN

Områdeplanen for Nordbyen i Tromsø omfatter det som gjerne blir betegnet som “Tromsøs fineste tomt”. Nordbyen omfatter et område nord for Tromsø sentrum og det gamle skipsverftet. Tromsø kommune ønsker at utviklingen av Nordbyen skal være en av drivkreftene bak initiativet om Tromsø som arktisk hovedstad. Ambisjonene for strategi, utvikling og utbygging er ambisiøs og krever et omfattende arbeid som evner å se hvordan livet i Tromsø skal bli i fremtiden. Plan og utvikling foregår fortsatt og planen forventes godkjent i 2018.

Oppgaver

  • Prosjektleder for en av grunneierne
  • Jobbet tett med kommunen og andre grunneiere i hele planfasen

OM PROSJEKTET

TROMSØ

Pågående

Most Recent Projects