Klikk og dra i håndtaket på bildet for å se før/etter visualisering

STORGATA 40 i BODØ

SPAREBANK 1

Storgata 40 i Bodø er del av en større utvikling initiert av Bodø kommune for å utvikle Bodø sentrum. Etter flere utbygginger i sørdelen av Bodø sentrum, er det ønskelig å skape økt aktivitet også i den nordlige delen av sentrum. De tidligere lokalene til Sparebanken Nord-Norge (“Gammelbanken” på folkemunnet) inngår som en sentral del av denne fornyingen av Bodø sentrum.

En del av ambisjonene for Bodø sentrum er å skape mer gårdsrom for innbyggerne i Bodø. Eidissen Consulting har bistått i utviklingen av “Gammelbanken” i Storgata 40, hvor nettopp livet i sentrum har vært viktig. Det nye bygget vil plasseres i hjertet av Bodø og vil inneha både næringslokaler og leiligheter. Bygget er utformet for å gi et luftig byrom. Bygget er også hevet i første etasje for å gi mer gårdsrom og mulighet for liv i sentrum. For oss har det vært viktig å bidra både til utbygging, men også til at Bodø sentrum kan utvikles som friområde.

Oppgaver

  • Prosjektleder i utviklingsfasen

OM PROSJEKTET

BODØ

FULLFØRT

Most Recent Projects