NANSENPLASS

Salg av eiendom

I dette prosjektet bisto vi selger med markedsføring og salg av eiendom ved Nansenplass i Tromsø. Prosjektet involverte markedsavklaring, rådgivning og bistand ved salg og utleie. Eiendommen omfattet også et næringslokale. Her bisto vi selger med å vurdere hvilken type kunder som vil kunne ha mest nytte av lokalet, samt en vurdering av markedspris og etterspørsel.

Fotografering, utforming av budskap samt annonser på Finn.no og Facebook var en sentral del av salgsarbeidet.

Oppgaver

  • Salg

OM PROSJEKTET

TROMSØ

2017

Fullført

110m2 BRA

Most Recent Projects