STAKKEVOLLVEGEN

KOMMUNEDELPLAN

Stakkevollvegen representerer en betydelig del av bebyggelse og næringseiendom i Tromsø. Arbeidet med kommunedelplanen var komplekst og det var nødvendig å imøtekomme en rekke hensyn som kollektivtrafikk, støy, miljø, behov for boligbygging og mobilitet. Ved å tilføre flere tjenester og sentrumsfunksjoner til området, var ønsket å gjøre denne delen til en forlengelse av Tromsø sentrum. På den måten vil belastningen på Tromsø sentrum bli mindre. Det vil også gi rom for fortsatt vekst innen boliger og næringseiendom

I kommunedelplanen for Stakkevollvegen, ble det vektlagt å utvikle denne delen av byen til å bli en grønnere bydel med vekt på enkel mobilitet mellom hjem og arbeid.

Oppgaver

  • Prosjektleder for flere store utbyggere langs Stakkevollvegen, både utvikling, regulering og realisering

OM PROSJEKTET

TROMSØ

PÅGÅENDE

Most Recent Projects